اخبار ورویدادهای آموزشگاه فرزانه 2 درطول سال تحصیلی

بسمه تعالی

اسامی منتخبین شورای دانش آموزی راهنمایی فرزانه ۲(سال تحصیلی۹۱-۱۳۹۰)

1)عطیه جعفری

2)نرگس پوستین دوز

3)نگار ایراندوست

4)فاطمه ربانی

5)زهرا پوده

6)فاطمه مهدیان

7)  انیس یوسفی

۸)ساراالسادات طباطبایی

9)سعیده السادات زعفرانی

10) فاطمه رجایی زاده

11)فاطمه ناجی

 

+ نوشته شده در  90/09/10ساعت 3:27 بعد از ظهر  توسط فرزانه 2  | 

سال تحصیلی 9۱-۹۰

 

 
نتایج راه یافتگان  به مرحله دوم مسابقات علمی
نام نام خانوادگي نام پدر شماره شناسنامه مدرسه پايه
هانيه  بماني حسين 1273253523 فرزانه 2 اول راهنمايي
يكتا  تاجميررياحي بهروز 1273118065 فرزانه 2 اول راهنمايي
الناز سادات  رضوي سيدحميد 1273143851 فرزانه 2 اول راهنمايي
ستاره  فرقاني بهروز 4710905142 فرزانه 2 اول راهنمايي
زهرا  كياني عطاالله 4610719932 فرزانه 2 اول راهنمايي
مهرنوش  گنجعلي مهدي 1273121351 فرزانه 2 اول راهنمايي
شيما  يزدي حسن 1273139585 فرزانه 2 اول راهنمايي
ياسمن اميرمجاهد احمدرضا 1273171497 فرزانه 2 اول راهنمايي
زهرا آتشي حسن 1273207262 فرزانه 2 اول راهنمايي
فروزان آزادجو محمود 1273050071 فرزانه 2 اول راهنمايي
يگانه بكتاشيان مجيد 1273179821 فرزانه 2 اول راهنمايي
كيميا پسران مهرداد 1273044444 فرزانه 2 اول راهنمايي
كيميا جلوان مجيد 1273274695 فرزانه 2 اول راهنمايي
شيما جوهري محمد رضا 1273049098 فرزانه 2 اول راهنمايي
محبوبه چلمقاني ابوالقاسم 1273215117 فرزانه 2 اول راهنمايي
مطهره چوپاني جواد 1273130571 فرزانه 2 اول راهنمايي
كيميا حامدي نسب مجيد 1273253851 فرزانه 2 اول راهنمايي
شكيبا سادات حسين زاده سيدمحمدرضا 1273345193 فرزانه 2 اول راهنمايي
فاطمه سادات حسيني حسين 1273244079 فرزانه 2 اول راهنمايي
فائزه خان احمدي ابراهيم 1273243501 فرزانه 2 اول راهنمايي
مريم خانعلي عبدالجواد 5650095264 فرزانه 2 اول راهنمايي
نرگس خليلي مصطفي 1273246896 فرزانه 2 اول راهنمايي
زهرا عباسي دستجردي امير 1273120760 فرزانه 2 اول راهنمايي
فاطمه سادات رجايي زاده مسعود 1273301013 فرزانه 2 اول راهنمايي
زهرا رجاييان ناصر 1273269578 فرزانه 2 اول راهنمايي
زهراسادات رضاتوفيق سيدجليل 1273030451 فرزانه 2 اول راهنمايي
فاطمه رمضاني مصطفي 1273128125 فرزانه 2 اول راهنمايي
محدثه رنجبر كاظم 5650095078 فرزانه 2 اول راهنمايي
راضيه زارعي قديرعلي 1273267079 فرزانه 2 اول راهنمايي
زهرا سرائيان مسعود 1273046994 فرزانه 2 اول راهنمايي
فاطمه سليماني مرتضي 1273175425 فرزانه 2 اول راهنمايي
زهرا شيراني سلمان 1150238747 فرزانه 2 اول راهنمايي
مهسا صفهي سعيد 1273069080 فرزانه 2 اول راهنمايي
ثمين سادات صفي الهي سيدمسعود 1273063211 فرزانه 2 اول راهنمايي
بهار طالبي بهنام 1273269535 فرزانه 2 اول راهنمايي
ثنا عابدي مرتضي 1273218825 فرزانه 2 اول راهنمايي
فاطمه علي محمدي آيت الله 1273091612 فرزانه 2 اول راهنمايي
فاطمه فرهادي نيا جلال 1273154754 فرزانه 2 اول راهنمايي
مينا كاظمي غلامرضا 1273272791 فرزانه 2 اول راهنمايي
كيميا كريمي محمدجعفر 1273165594 فرزانه 2 اول راهنمايي
مريم كشاورزيان عباسعلي 1273080467 فرزانه 2 اول راهنمايي
فرزانه كوهستاني عليرضا 1273110048 فرزانه 2 اول راهنمايي
مائده گلدسته مرتضي 1273202090 فرزانه 2 اول راهنمايي
زينب سادات محمدي سيدفرج الله 1273059141 فرزانه 2 اول راهنمايي
هانيه مهوري عبدالرسول 1273149289 فرزانه 2 اول راهنمايي
مرجان نائبي ايرج 1273168135 فرزانه 2 اول راهنمايي
مائده نورافشان غلامحسين 1273049403 فرزانه 2 اول راهنمايي
پريا نيكو محمد 1940700140 فرزانه 2 اول راهنمايي
فاطمه سادات  اطيابي سيدحسين 1272819469 فرزانه 2 دوم راهنمايي
فاطمه  اكبريان محمد 1160367418 فرزانه 2 دوم راهنمايي
نرگس  تركزاده حجت اله 1272840956 فرزانه 2 دوم راهنمايي
فائزه  درمياني مجيد 1272830195 فرزانه 2 دوم راهنمايي
فاطمه زهرا  ديانت دار غلامرضا 1272902218 فرزانه 2 دوم راهنمايي
پريناز  زارع مهدي 1272982548 فرزانه 2 دوم راهنمايي
مرضيه  سهرابي نژاد مرتضي 1272798887 فرزانه 2 دوم راهنمايي
مائده  فدايي حسين 1272983757 فرزانه 2 دوم راهنمايي
بهاره  قيصري عباس 1272882209 فرزانه 2 دوم راهنمايي
نوشين  گلستان پور محمدرضا 1272793011 فرزانه 2 دوم راهنمايي
فاطمه  ناجي مسعود 1272786617 فرزانه 2 دوم راهنمايي
مريم سادات  ناجي سيدعباس 1272846121 فرزانه 2 دوم راهنمايي
فاطمه  نجفي مجتبي 1273168267 فرزانه 2 دوم راهنمايي
هانيه سادات اخوت پور مصطفي 1272828050 فرزانه 2 دوم راهنمايي
پرديس اسلامي غلامرضا 4610704323 فرزانه 2 دوم راهنمايي
هليا امامي نيا مهدي 1272781941 فرزانه 2 دوم راهنمايي
سارا اميني اصغر 1272837246 فرزانه 2 دوم راهنمايي
سمانه اميني حميدرضا 1272962962 فرزانه 2 دوم راهنمايي
غزاله باقري اصغر 1272971597 فرزانه 2 دوم راهنمايي
مائده بقايي محمد 1272840646 فرزانه 2 دوم راهنمايي
فاطمه توانپور مرتضي 1273025415 فرزانه 2 دوم راهنمايي
شيرين جعفري ناصر 1272953068 فرزانه 2 دوم راهنمايي
مهسا جعفري محمد 1273011899 فرزانه 2 دوم راهنمايي
فاطمه زهرا جمشيدي محمدعلي 1272806227 فرزانه 2 دوم راهنمايي
سارا جيلانچي داوود 1272900509 فرزانه 2 دوم راهنمايي
سيما حديدي ابراهيم 1273018079 فرزانه 2 دوم راهنمايي
اطهره خاكشور حسين 3611321941 فرزانه 2 دوم راهنمايي
نفيسه خدادادي ايرج 1190239191 فرزانه 2 دوم راهنمايي
شايسته خداداديان حسن 1272820051 فرزانه 2 دوم راهنمايي
فاطمه دهقانپور بابك 1273023404 فرزانه 2 دوم راهنمايي
زهرا رجبي احمد 1272789071 فرزانه 2 دوم راهنمايي
نيلوفر رفيعي مرتضي 1272880737 فرزانه 2 دوم راهنمايي
زهرا روحاني محمدتقي 1272949605 فرزانه 2 دوم راهنمايي
سارا زارعي جمشيد 1272925714 فرزانه 2 دوم راهنمايي
محدثه سلطاني سعيد 1272891186 فرزانه 2 دوم راهنمايي
نگين صادقي حجت 5410173457 فرزانه 2 دوم راهنمايي
شيوا صارمي فر عبدي محمد 3380948837 فرزانه 2 دوم راهنمايي
زهرا صاعدي مهدي 1272912760 فرزانه 2 دوم راهنمايي
مطهره صيام پور مهدي 1272862214 فرزانه 2 دوم راهنمايي
شادي ضيا علي اصغر 1272658732 فرزانه 2 دوم راهنمايي
فاطمه عابدي رسول 1273027612 فرزانه 2 دوم راهنمايي
كيميا عباس زاده مسعود 1272847195 فرزانه 2 دوم راهنمايي
فرناز عبداللهي محمدرضا 1272810178 فرزانه 2 دوم راهنمايي
زهرا عزيز مرتضي 1272920712 فرزانه 2 دوم راهنمايي
ياسمين غيبي پور باور 4670281909 فرزانه 2 دوم راهنمايي
ريحانه فيضي مجيد 1272932461 فرزانه 2 دوم راهنمايي
زهرا قاسمي نژاد عبدالرضا 4610679019 فرزانه 2 دوم راهنمايي
مائده كاملان مجيد 1272942287 فرزانه 2 دوم راهنمايي
فائزه كريميان محمدمهدي 1273017919 فرزانه 2 دوم راهنمايي
زهرا كشاني احمدرضا 1272956334 فرزانه 2 دوم راهنمايي
زهرا كمال مصطفي 1272806367 فرزانه 2 دوم راهنمايي
پگاه گنجعلي جعفر 1272754057 فرزانه 2 دوم راهنمايي
شكيباسادات لوح موسوي سيد احمد 1273018788 فرزانه 2 دوم راهنمايي
زهرا مصحف عبدالعظيم 1272895890 فرزانه 2 دوم راهنمايي
درسا مفيدي حسين 1272801829 فرزانه 2 دوم راهنمايي
نازنين موحدي احمدرضا 1273048121 فرزانه 2 دوم راهنمايي
مهرنوش مولوي ابراهيم 4610672480 فرزانه 2 دوم راهنمايي
مائده مهدوي ابراهيم 1272801241 فرزانه 2 دوم راهنمايي
حديثه سادات مير فتاح مجتبي 1272802329 فرزانه 2 دوم راهنمايي
مرضيه ميرزايي احمد 1080515550 فرزانه 2 دوم راهنمايي
سروناز نمازي عليرضا 4610680149 فرزانه 2 دوم راهنمايي
محبوبه نوري غلامرضا 1272968642 فرزانه 2 دوم راهنمايي
شيوا واعظي مصطفي 1272969223 فرزانه 2 دوم راهنمايي
عطيه سادات هدايي سيدمحسن 1272924009 فرزانه 2 دوم راهنمايي
زهرا هوشمند رحمت الله 1272804844 فرزانه 2 دوم راهنمايي
زهرا يوسفيان حسين 1272766039 فرزانه 2 دوم راهنمايي
سارا يوسفيان محمد 1272770613 فرزانه 2 دوم راهنمايي
محدثه  ارفعي نژاد حسن 1272502260 فرزانه 2 سوم راهنمايي
نعيمه  اسحاقيان محمد 1272612481 فرزانه 2 سوم راهنمايي
معصومه  اسماعيلي محمدرضا 1272658643 فرزانه 2 سوم راهنمايي
نرگس  اشقاق مسعود 1272558606 فرزانه 2 سوم راهنمايي
شميمه  اكبري فريدون 1272617564 فرزانه 2 سوم راهنمايي
زهرا  پور كاظمي حميدحسين 1272746801 فرزانه 2 سوم راهنمايي
آسيه  تائبي  پور جواد 1272575314 فرزانه 2 سوم راهنمايي
عطيه  جعفري محمد 1272658651 فرزانه 2 سوم راهنمايي
فرزانه  حاجي رسولي بيژن 1272719782 فرزانه 2 سوم راهنمايي
معصومه  حاجي زين العابدين اميرهوشنگ 371659787 فرزانه 2 سوم راهنمايي
كيميا  حشمتي حسين 1272711943 فرزانه 2 سوم راهنمايي
فائزه  حيدري اكبر 1272681238 فرزانه 2 سوم راهنمايي
فاطمه  خالويي محمدرضا 1272499928 فرزانه 2 سوم راهنمايي
نگين  خشوعي مهدي 1272666441 فرزانه 2 سوم راهنمايي
فائزه  خواجوي حميد 1272497275 فرزانه 2 سوم راهنمايي
مليكا  دادخواهي مهدي 1272519279 فرزانه 2 سوم راهنمايي
ساناز  دولت آبادي رضا 1272682323 فرزانه 2 سوم راهنمايي
عطيه  دهقاني منصور 1272737845 فرزانه 2 سوم راهنمايي
فاطمه  رباني حميد 1272513300 فرزانه 2 سوم راهنمايي
صبا  رجبي پور محمدرضا 1272665186 فرزانه 2 سوم راهنمايي
هانيه  روان بخش كمال 1272566390 فرزانه 2 سوم راهنمايي
طاهره  زادهوش عباسعلي 1272699080 فرزانه 2 سوم راهنمايي
آسيه  زارعي عليرضا 1272737756 فرزانه 2 سوم راهنمايي
بهناز  زاغيان احمد 1272622630 فرزانه 2 سوم راهنمايي
رعنا  ظهوري پور محمدمهدي 1272686914 فرزانه 2 سوم راهنمايي
فرناز  عامري ناصر 1272750701 فرزانه 2 سوم راهنمايي
نداسادات  عبداللهي سيدبهنام 1272656802 فرزانه 2 سوم راهنمايي
كيميا  عديلي پور حسن 1272566307 فرزانه 2 سوم راهنمايي
عطيه  غلامي محمد 1272591409 فرزانه 2 سوم راهنمايي
فاطمه  فروزنده مسعود 1742719910 فرزانه 2 سوم راهنمايي
زهرا  كاظم زاده مجيد 1272600157 فرزانه 2 سوم راهنمايي
مائده  كدخدايي اكبر 1272653560 فرزانه 2 سوم راهنمايي
نگار  كدخدايي بهمن 1272627561 فرزانه 2 سوم راهنمايي
الهام  كشاني عليرضا 1272904253 فرزانه 2 سوم راهنمايي
حديث  گرامي اصغر 1272543536 فرزانه 2 سوم راهنمايي
مهشيد  گنجوي مسعود 1272616851 فرزانه 2 سوم راهنمايي
فاطمه  گوهرآرا علي 1272604624 فرزانه 2 سوم راهنمايي
غزاله  ماه پيشانيان عليرضا 1272659844 فرزانه 2 سوم راهنمايي
شكيلا  مجيدپور رسول 1272728374 فرزانه 2 سوم راهنمايي
نرگس  محسني فرد محمود 1272548570 فرزانه 2 سوم راهنمايي
پريسا  مسائلي اصغر 1272574016 فرزانه 2 سوم راهنمايي
مينا  معظم مهدي 1272655946 فرزانه 2 سوم راهنمايي
عطيه  مقضي محسن 1272566005 فرزانه 2 سوم راهنمايي
ريحانه  مؤذن عليرضا 1272761118 فرزانه 2 سوم راهنمايي
نرگس  نجفيان ايرج 5100183543 فرزانه 2 سوم راهنمايي
فاطمه  نصر حميدرضا 1272584380 فرزانه 2 سوم راهنمايي
زينب  ياريان حسن 1272721469 فرزانه 2 سوم راهنمايي
مريم السادات اسليمي سيد مهدي 1272751473 فرزانه 2 سوم راهنمايي
نسترن الصفي محمد 1272582493 فرزانه 2 سوم راهنمايي
شقايق انصاري حسين علي 1272738973 فرزانه 2 سوم راهنمايي
مائده آذين احمد 1272564851 فرزانه 2 سوم راهنمايي
نگار باطني مرتضي 1272527328 فرزانه 2 سوم راهنمايي
زهرا پوده صفرعلي 1272671252 فرزانه 2 سوم راهنمايي
مهسا سادات خدامي سيدمحمدحسن 1272687945 فرزانه 2 سوم راهنمايي
يگانه شهابي حميدرضا 1272521273 فرزانه 2 سوم راهنمايي
شكيبا معقولي اصغر 1272542556 فرزانه 2 سوم راهنمايي
فاطمه مهديان مظفر 1272713180 فرزانه 2 سوم راهنمايي
به امید موفقیت روزافزون دانش آموزان عزیز راهنمایی فرزانه 2
مظاهری-مدیر آموزشگاه

+ نوشته شده در  91/01/19ساعت 3:47 بعد از ظهر  توسط فرزانه 2  | 

فعالیت های مهر ماه

2/7         شهادت امام صادق (ع)

تهیه بروشوراززندگی آن حضرت  -  صحبت امام جماعت با دانش آموزان -  سیاه پوش کردن مدرسه – شرکت دانش آموزان در مسابقات درسهایی از قرآن

7/7   ولادت حضرت معصومه (س)

تزیین مدرسه – تبریک مدیر مدرسه به دانش آموزان به مناسبت ولادت وروز دختر -  اجرای جشن ودعوت از مولودی خوان – تقدیر از دانش آموزان محجبه مدرسه

7/7   روز آتش نشانی

دعوت از مامورین آتش نشانی  - تشکر از زحمات مامورین

13/7     روز نیروی انتظامی

دعوت از سردار احمدی وتقدیر از ایشان  -   تقدیر از زحمات نیروی انتظامی وذکر خدمات ایشان در صبحگاه

16/7  روز جهانی کودک

صحبت مشاور مدرسه در ارتباط با این روز  - نوشتن احادیث در ارتباط با چگونکی تربیت کودک ونصب آن در پانل

 

 

 

17/7  ولادت امام رضا (ع)

تزیین مدرسه  -  تهیه بروشور   -     برگزاری مسابقه از زندگی آن حضرت – برگزاری جشن همراه با پذیرایی از دانش آموزان – معرفی بهترین کلاس از نظر انضباطی

 

20/7  روز بزرگداشت حافظ

برگزاری مسابقه مشاعره توسط دبیر ادبیات -  تقدیر ومعرفی دانش آموزان شاعر مدرسه

24/7 پیوند اولیا ومربیان

دعوت از اولیا ء وتشکر از زحمات  اعضای انجمن در سال قبل وافراد خیر – صحبت معاون پرورشی در ارتباط با اهمیت این روز – نوشتن جملات تربیتی ونصب آن در سالن – برپایی نمایشگاه کتاب های تربیتی –

 

26/7 روز تربیت بدنی

برگزاری مسابقات مختلف ورزشی توسط دبیر ورزش -   ثبت نام از دانش آموزان برای شرکت در مسابقات ورزشی ناحیه – تقدیر از دبیر ورزش

+ نوشته شده در  90/08/06ساعت 1:40 بعد از ظهر  توسط فرزانه 2  | 

به نام خدا

 گزارش برنامه های هفته دفاع مقدس در مدرسه راهنمایی فرزانه دو

1. تزیین مدرسه با پرچم ایران وسنگرنما  وعکس شهدا وشعارهای دفاع مقدس

2. صحبت مدیر محترم آموزشگاه در رابطه با هشت سال دفاع مقدس

3. دعوت ازجانباز  سردار سالمی برای آشنایی دانش آموزان با جنگ ایران وعراق واهداف دشمن از این تجاوز همراه با خاطره های جبهه

4. اجرای برنامه های متنوع(سخنرانی ،سرود ،نمایش ، مسابقه ...)از طرف گروه گلستان گردی به مناسبت هفته دفاع مقدس

5. اجرای مسابقه به مناسبت هفته دفاع مقدس واهدائ جایزه به برندگان

6. صحبت امام جماعت در مورد هشت سال جنگ تحمیلی ویاد وخاطره شهدا در بین نماز جماعت

7. اجرای برنامه توسط بسیجیان مدرسه

8. معرفی کتاب به مناسبت هفته دفاع مقدس توسط معاون پرورشی

9. برپایی نمایشگاه کتاب توسط کتابدار مدرسه

10.  تهیه بروشور به مناسبت هفته دفاع مقدس همراه با وصیت نامه شهدا

11.  برپایی مراسم دعا همراه با قرائت وصیت نامه شهدا بیاد شهدای هشت سال دفاع مقدس

12.  اهدائ هدیه به فرزندان جانباز در بین نماز جماعت

+ نوشته شده در  90/07/20ساعت 1:39 بعد از ظهر  توسط فرزانه 2  | 

با به پایان رسیدن سال تحصیلی بر آن شدیم تا گوشه ای از فعالیت های انجام شده در این سال را برای والدین بازگو کنیم و از آنان بخواهیم تا ما را در اجرای بهتر و کامل تر برنامه های آموزشی و پرورشی و رفع نقایص در سال تحصیلی آینده یاری رسانند. امید است انجام این فعالیت ها مورد رضای حق و والدین و دانش آموزان عزیز قرار گرفته باشد.

گلچینی از فعالیت های انجام شده مدرسه راهنمایی فرزانه 2

فعالیت های آموزشی:

کسب مقام مدرسه موفق در ناحیه و استان در سال تحصیلی 88 - 87

کسب مقام برتر ناحیه ای انجمن اولیا و مربیان

اجرای کلاس های فوق برنامه درسی

برگزاری جشن شکوفه ها و اهدای چادر و مقنعه نماز به دانش آموزان به همراه نماز جماعت و افطاری.

تشکیل مجمع عمومی و جلسات انجمن اولیا و مربیان در تاریخ های مقرر.

تشکیل جلسات شورای دبیران، شورای مدرسه و شورای دانش آموزی در تاریخ های مقرر.

تشکیل جلسات آموزشی خانواده با عناوین مختلف و استفاده از اساتید متخصص.

برگزاری جلسات سخنرانی و کلاس های آموزشی( قرآن، احکام، مشاوره، کامپیوتر،اطفای حریق، بهداشت و تغذیه، تقویت، تعمیق باورهای دینی، آسیب های اجتماعی، ساختار بدنی و حرکات اصلاحی).

تشکیل نمایشگاه از آثار دانش آموزان در دروس مختلف در دهه فجر و هفته معلم.

همکاری با کانون عترت، ارشاد، دارالقرآن، پژوهش سرای دکتر فقیهی و بسیج دانش آموزی.

اجرای طرح همگام با قرآن برای کلیه دانش اموزان و اهدای هدیه.

تجهیز کتابخانه و تشویق دانش آموزان به مطالعه و اهدای جوایز به نفرات فعال.

برگزاری مسابقات علمی در سطح ناحیه و استان.

تهیه و معرفی کتب کمک آموزشی و تهیه نمونه سوالات درسی.

اهدای جوایز به دانش آموزان به مناسبت های مختلف ( رتبه های درسی، علمی، ورزشی، برگزاری اعیاد، مسابقات فرهنگی هنری ورزشی، برگزیدگان اخلاقی و تربیتی و کارت های تشویقی، نماز و حجاب و....).

تشکیل کلاس های علمی جهت آماده سازی دانش آموزان در مسابقات علمی با حضور اساتید مجرب.

تهیه کارت تشویقی و معرفی دانش آموزان برتر درسی در صبحگاه و بین الصلاتین.

آموزش استفاده از دیتاشو به همکاران جهت آموزش بهتر دروس .

تشکیل بانک امتیاز و اهدای هدیه به دانش آموزان به تناسب کسب امتیاز.

فعالیت های پرورشی و فرهنگی:

برگزاری همایش و جشن نماز و اهدای هدیه به کلیه دانش آموزان شرکت کننده در نماز جماعت.

تهیه کارت نماز برای کلیه دانش آموزان

بازدید از سازمان ها، ارگان ها و نمایشگاه های تشکیل شده در اصفهان( موزه چهلستون، علوم و فنون و نمایشگاه های کتاب، قرآن، دستاوردهای دفاع مقدس و هنرهای دستی و گل و گیاه).

برگزاری زیارت عاشورا هر پنج شنبه در نوبت صبح.

برگزاری زیارت آل یاسین هر سه شنبه در نوبت صبح.

اجرای مولودی و مراسم جشن به مناسبت اعیاد مذهبی و ملی.

برگزاری همایش حجاب، اهدای هدیه به دانش آموزان دارای حجاب برتر و بردن آنان به اردو در باغ ابریشم.

برگزاری اردوهای دانش آموزی(باغ بانوان، باغ ابریشم، قم و جمکران، گلستان کوه، خوانسار و باغ دارالقرآن).

برگزاری اردو ویژه دانش آموزان برتر درسی، اخلاقی، حجاب، نماز، کمک کنندگان در امور خیر، شرکت کنندگان در کلاس های علمی و...

برگزاری جشنواره شیرینی پزی و آشپزی توسط اولیا به مناسبت روز احسان و نیکوکاری و اختصاص درآمد حاصله به امور خیریه.

تهیه ارزاق، البسه و بن های خیریه و توزیع آن بین خانواده های نیازمند.

تشکیل نمایشگاه کتاب برای اولیای دانش آموزان در چند نوبت.

تشکیل نمایشگاه در دروس مختلف با مشارکت دبیران و دانش آموزان در چند مرحله.

شرکت گسترده در مسابقات علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی در سطح ناحیه و استان.

برگزاری مراسم عزاداری ایام محرم و دادن ناهار و صبحانه، آش و شله زرد نذری.

برپایی جشن باشکوه ختم سوره مبارکه انعام با حضور اولیا و دانش آموزان پایه سوم به همراه جشن فارغ التحصیلی با پذیرایی و اهدای هدیه به آن ها.

اجرای جنگ شادی با همکاری کانون عترت به مناسبت میلاد پیامبر اکرم.

حفظ سوره والفجر و زیارت آل یاسین توسط دانش آموزان و اهدای هدیه.

برگزاری همایش قرآن با همکاری دارالقرآن و اجرای ختم قرآن و صلوات توسط دانش آموزان و انجام مسابقه و اهدای هدیه به نفرات برتر.

فعالیت های خدماتی:

خرید ۶ تخته فرش جهت تجهیز نمازخانه.

تهیه وسایل مورد نیاز کارگاه و آزمایشگاه و وسایل ورزشی.

خرید دیتاشو و پرده و نصب آن.

تهیه وایت برد جهت کلیه کلاس ها.

تعمیر و تجهیز آبخوری و اضافه کردن شیرهای صابون مایع.

تهیه ۴ عدد کامپیوتر جهت کارگاه و کلاس ها.

تجهیز و تعمیر بلندگوهای نمازخانه و خرید یک دستگاه اکو.

تهیه کمد شیشه ای جهت جوایز.

فعالیت های بهداشتی:

انجام مشاوره جهت والدین و دانش آموزان و معرفی آنها به مراکز مشاوره.

آموزش و معاینه دهان و دندان و معاینه عمومی دانش آموزان توسط پزشک و تشکیل شناسنامه بهداشتی.

آموزش رعایت بهداشت فردی و آموزش تغذیه سالم برای دانش آموزان و والدین.

تهیه و توزیع قرص آهن جهت اجرای برنامه آهن یاری.

آموزش بهداشت دوران بلوغ و معاینه مقدماتی توسط مربی بهداشت.

برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری، ورزشی و کسب رتبه های برتر:

کسب مقام سوم در ناحیه در رشته سرود و آهنگ های انقلابی توسط گروه سرود.

کسب مقام دوم در ناحیه در رشته مفاهیم قرآن توسط نعیمه اسحاقیان.

کسب مقام سوم در ناحیه در رشته مفاهیم قرآن توسط منصوره نجفی و فاطمه همتی.

کسب مقام سوم در ناحیه در رشته قرائت قرآن توسط زهرا تقیان و عطیه جعفری.

کسب مقام سوم در ناحیه در رشته کتابخوانی توسط سحر و معصومه اسماعیلی.

کسب مقام سوم در ناحیه در رشته داستان نویسی کودک توسط سحر شبکی ساز.

کسب مقام سوم در ناحیه در رشته شعر کودکانه توسط سحر شبکی ساز.

کسب مقام سوم در ناحیه در رشته رنگ و روغن توسط پریسا خادم.

کسب مقام اول در ناحیه در رشته والیبال.

کسب مقام دوم در ناحیه در رشته فوتسال.

کسب مقام دوم در ناحیه در رشته هندبال.

کسب مقام دوم در ناحیه در رشته شنا.

کسب مقام سوم در ناحیه در رشته تنیس روی میز.

کسب مقام اول در ناحیه در فعالیت های جانبی ورزش.

کسب مقام دوم در ناحیه در جشنواره ورزش صبحگاهی.

کسب مقام اول استان در رشته فوتسال توسط دانش آموزان منتخب:

مریم جعفری، آذین برکتین، مائده اسدی و فاطمه خان احمدی.

کسب مقام سوم انفرادی در ناحیه و استان در رشته دومیدانی توسط کیمیا اعرابی.

کسب مقام دوم انفرادی در رشته شطرنج توسط فائزه لباف.

کسب مقام دوم استان در رشته هندبال توسط غزاله بهرامی و هاجر برجیان.

کسب مقام اول و سوم انفرادی در استان و ناحیه در رشته آمادگی جسمانی توسط

 نویده ابوالحسنی.

کسب مقام دوم  انفرادی در ناحیه در رشته آمادگی جسمانی توسط فائزه مطهری.

کسب مقام سوم انفرادی در ناحیه در رشته آمادگی جسمانی توسط

مریم فاطمی ، درسا صفاپور.

کسب مقام اول ناحیه، دوم و سوم استان در رشته شنا توسط افسانه امیدی.

کسب مقام دوم و سوم در ناحیه و استان در رشته شنا توسط نگار عزیز خانی.

کسب مقام اول استان در رشته والیبال توسط سحر مدرس، فائزه ترکزاد و

مهتاب محسنی پور.

منتخبین استان:

نگار عزیز خانی، آذین برکتین، سحر مدرس، فائزه ترکزاد، افسانه امیدی و مهتاب محسنی پور.

آذین برکتین منتخب تیم ملی در رشته فوتسال.

 

+ نوشته شده در  89/05/29ساعت 10:24 بعد از ظهر  توسط فرزانه 2  | 

اسامی دانش آموزان برگزیده و برتر استانی در مرحله اول

هشتمین دوره مسابقه علمی دوره راهنمایی در فرزانه ۲

به شرح ذیل می باشد.

فاطمه خالوئی کوپا                کلاس اول ( توحید ۱ )

فرزانه حاجی رسولی             کلاس  اول (توحید ۳ )

عطیه جعفری هرندی              کلاس اول ( توحید ۴ )

پانته آ کریمی                          کلاس دوم ( نبوت ۱ )

ضمن تبریک برای این عزیزان و خانواده محترمشان آرزوی موفقیت

می نماییم.

+ نوشته شده در  89/02/26ساعت 3:26 بعد از ظهر  توسط فرزانه 2  | 

   مدرسه راهنمایی دخترانه فرزانه 2

  برنامه امتحانات خرداد ماه سال 1389

               پایه سوم

      شروع امتحان ساعت 8 صبح

ایام هفته

تاریخ

درس

شنبه

1/3/89

قرآن

دوشنبه

3/3/89

ریاضی

چهارشنبه

5/3/89

تاریخ

پنج شنبه

6/3/89

دفاعی

شنبه

8/3/89

زبان

دو شنبه

10/3/89

دینی

سه شنبه

11/3/89

حرفه و فن

پنج شنبه

13/3/89

جغرافیا

یک شنبه

16/3/89

علوم

سه شنبه

18/3/89

عربی

چهارشنبه

19/3/89

املا

پنج شنبه

20/3/89

اجتماعی

شنبه

22/3/89

انشا

 

+ نوشته شده در  89/02/22ساعت 11:32 قبل از ظهر  توسط فرزانه 2  | 

   مدرسه راهنمایی دخترانه فرزانه 2

  برنامه امتحانات خرداد ماه سال 1389

               پایه اول و دوم

      شروع امتحان ساعت 10 صبح

ایام هفته

تاریخ

درس

شنبه

1/3/89

ریاضی

دوشنبه

3/3/89

تاریخ

چهارشنبه

5/3/89

زبان

پنج شنبه

6/3/89

قرآن

شنبه

8/3/89

جغرافیا

دو شنبه

10/3/89

دینی

سه شنبه

11/3/89

حرفه و فن

پنج شنبه

13/3/89

اجتماعی

یک شنبه

16/3/89

علوم

سه شنبه

18/3/89

عربی

چهارشنبه

19/3/89

املا

پنج شنبه

20/3/89

انشا

 

+ نوشته شده در  89/02/22ساعت 11:27 قبل از ظهر  توسط فرزانه 2  | 

آدرس ایمیل مدرسه فرزانه دو

School.farzane2@yahoo.com

 

از کلیه دانش آموزان عزیز تقاضامندیم پیشنهادات، نظریات و مطالب

خواندنی خود را به این آدرس فرستاده تا از آن ها در وبلاگ مدرسه با

نام خود شما استفاده گردد.

                                                                 با تشکر- مدیریت مدرسه فرزانه دو

+ نوشته شده در  88/10/29ساعت 11:8 قبل از ظهر  توسط فرزانه 2  | 

امام حسین (ع) می فرماید:

کسی که خشنودی مردم را با پذیرش خشم خدا بطلبد،

خداوند او را به مردم واگذار می کند.

 

گزارش فعالیت های انجام گرفته دی ماه

در مدرسه فرزانه دو:

 

1-به مناسبت ایام محرم الحرام هرصبحگاه مراسم قرائت زیارت عاشورا

 همراه با صرف صبحانه برگزار شد.

2-مجلس عزاداری به همراه صرف نهار در نمازخانه مدرسه با همکاری انجمن

 اولیا و مربیان و امام جماعت مدرسه به مناسبت سومین روز شهادت سالار

شهیدان انجام شد.

3 - آگاهی دادن به دانش آموزان درباره تغییر قبله مسلمین توسط امام جماعت مدرسه.

4-حفظ احادیثی از سخنان امام سجاد (ع) توسط دانش آموزان و تشویق آن ها به

 مناسبت شهادت آن حضرت در نماز جماعت.

5-معرفی دانش آموزان برگزیده مسابقات فرهنگی هنری و ارسال آثار هنری آن ها به اداره.

6-قرائت زیارت آل یاسین، حفظ سخنانی از امام محمد باقر(ع)، نوشتن تراکت

 وپذیرایی با شکلات و شیرینی همراه با جشنی مختصر به مناسبت ولادت آن حضرت.

7-تشویق دانش آموزان جهت شرکت در مسابقه فیلم سه دقیقه ای درباره سال

اصلاح الگوی مصرف.

8-اهدای جوایز مسابقه غدیر از طرف اداره آموزش و پرورش به دانش آموزان

در روز میلاد امام محمد باقر(ع).

9-تهیه بروشور تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر با همکاری دانش آموزان.

10-انتخاب تعدادی از دانش آموزان علاقه مند تحت عنوان آمران به معروف.

11-دعوت از اولیای کلاس سوم به همراه دانش آموزان در آموزش خانواده با

 سخنرانی جناب آقای دکتر اسحاقی درباره امر به معروف و آسیب های اجتماعی.

+ نوشته شده در  88/10/29ساعت 10:48 قبل از ظهر  توسط فرزانه 2  | 

به مناسبت ایام عزاداری امام حسین(ع) در دهه اول محرم هر روز صبح 

مراسم زیارت عاشورا در سالن مدرسه برگزار می گردد. و در پایان با صرف

صبحانه از دانش آموزان پذیرایی به عمل می آید.

                                                با آرزوی قبولی عبادات - مدیریت مدرسه

 

+ نوشته شده در  88/10/01ساعت 11:39 قبل از ظهر  توسط فرزانه 2  |